Interessentskabet Skuldelev Vandværk er et privat ejet vandværk, som ejes af de ejendomsejere, der modtager vand fra vandværket. Ejendomsejerne er interessenter i vandværket.